top of page

EVENTS

Vietnam Film Club is a non-profilt filmaker, founded on September, 2010 by Prof. Nguyễn Ngọc Bích and Mr. Chu Lynh.

NNB About.jpg

INTERVIEW

VFC

Mời theo dõi các cuộc phỏng vấn

 GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH
và CHU LYNH

CL About.jpg

Cuộc vận động quần chúng

quy mô và thành công,

thực hiện trong hòa bình

qua các phương tiện truyền thông đại chúng như Internet, các trang điện tử Facebook, Twitter, Youtube, và điện thoại di động, chứng tỏ là không có một nền chuyên chính nào, dù độc ác và tham nhũng tới đâu đi nữa, có thể ngăn cản được bước tiến của nhân loại tới một tương lai tươi sáng hơn với tự do và công bằng cho tất cả mọi người.

Nguyễn Ngọc Bích - Giáo Sư

(Trích "Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông" 10/3/2011)

bottom of page