top of page
VFC MOVIE 1.jpg

MOVIES

Vietnam Film Club uses the power of cinematography to provide viewers with documentaries on the roots of  Vietnamese historical events that have been deliberately altered, omitted or misrepresented by news media or dictatorships.

   Để coi trọn vẹn bộ phim trên YouTube, xin bấm vào hình DVD, rồi bấm vào "Go to link".   

COMMUNISM IN VIETNAM

COMMUNISM IN VIETNAM

COMMUNISM IN VIETNAM
Search video...
All Categories
All Categories
Film & Animation
News & Politics
People & Blogs
The Hue Massacre 1968 (Thảm Sát Tại Huế, ấn bản song ngữ 2023)

The Hue Massacre 1968 (Thảm Sát Tại Huế, ấn bản song ngữ 2023)

34:50
Play Video
VFC- Nhân Văn Giai Phẩm song ngữ Anh-Việt

VFC- Nhân Văn Giai Phẩm song ngữ Anh-Việt

29:15
Play Video
VFC - Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông

VFC - Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông

00:00
Play Video
Video lưu trữ 115 : VFC - Cải Cách Ruộng Đất

Video lưu trữ 115 : VFC - Cải Cách Ruộng Đất

00:00
Play Video