top of page
Search
  • vnfilmclub

Người bạn Ukraine

Taras tình nguyện vào quân đội ở tuổi 51. Tôi vào quân ngũ ở tuổi 20. Khác nhau tuổi lần đầu tiên cầm súng, nhưng lại giống nhau về động lực thúc đẩy.
My Friend in Ukraine
.pdf
Download PDF • 1.13MB
10 views0 comments

Commentaires


bottom of page