top of page
Search
  • vnfilmclub

Radio Saigon Dallas phỏng vấn Chu Lynh 2023

Khi biết tin Vietnam Film Club đang trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu "My South Vietnam", đài phát thanh Radio Saigon Dallas đã phỏng vấn ông Chu Lynh.


Khi được biết ông Chu Lynh là một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một cựu tù nhân cộng sản, và cũng là chứng nhân của cuộc Cải Cách Ruộng Đất, Radio SG Dallas đã thực hiện thêm một số cuộc phỏng vấn khác.

Xin mời bấm vào Link bên dưới để nghe các cuộc phỏng vấn Chu Lynh.


Phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Lynh - May 15 2023

Phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Lynh (1) - May 21 - 2023 .

Phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Lynh (2 hết ) - May 21 - 2023 .

Phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Lynh (1) - May 28 - 2023 .

Phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Lynh (2 hết) - May 28 - 2023 .

Phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Lynh (1) - 06/11/2023 .

Phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Lynh (2 hết) - 06/11/2023 .

Phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Lynh về chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất của cộng sản - 06/18/2023 .

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page