top of page
VFC Hon Viet 11.jpg

VIETNAM

FILM

CLUB

MY SOUTH VIETNAM

Vietnam Film Club's much-awaited movie series.

Bộ phim tài liệu nhiều tập về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Việt Nam Cộng Hòa.

My South Vietnam - Trailers

Check out some of the trailers for episodes from the documentary series "My South Vietnam."

HOME02.jpg

The best documentaries are INDEPENDENT.

They don't exist to serve interests, philanthropies or otherwise.

"Những phim tài liệu hay nhất đều độc lập.

Không phục vụ lợi lộc, phe nhóm hay bất kỳ thứ gì khác."

Nick Fraser - Điện ảnh gia 

The Assassination of Professor Nguyễn Văn Bông

Professor Nguyen Van Bong (1929-1971), Rector of the National Institute of Administration, was assassinated in an explosion on November 10, 1971.

Phim tài liệu về Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, vị thủ tướng tương lai của Nam Việt Nam, nhưng bị cộng sản sát hại tại Sài Gòn ngày 10/11/1971.

VFC GS BONG.jpg

Welcom to

Vietnam Film Club

Kính chào Quý Vị,

Quý Vị đang ở trang nhà của Vietnam Film Club. Nơi đây lưu trữ những phim tài liệu do Vietnam Film Club thực hiện với các chủ đề đặc biệt về lịch sử và văn hoá, với chủ trương rõ rệt:

"Trình bày sự thật lịch sử và bảo tồn văn hoá Việt Nam."

Lịch sử về chiến tranh Việt Nam đã bị các hệ thống quyền lực che dấu và xuyên tạc nhằm bảo vệ quyền lợi của họ.  Vietnam Film Club nỗ lực tìm kiếm tài liệu và nhân chứng thật liên quan đến những khúc quanh quan trọng của chiến tranh Việt Nam, để thực hiện những phim tài liệu gởi đến người xem khắp nơi, đặc biệt là người Việt trong nước.

​Xin chân thành cảm tạ Quý Vị.

Vietnam Film Club

Most American do not know the history of Vietnam

And what they know is mostly wrong. And it’s my belief that we need to set the record straight for the Vietnamese and the American. We are losing the Culture War against the Communist! The Communist has written the history. And if we don’t do something to stop that it will be their version of history stands for all times. We have to fight that battle.

(Former Marine Corps Infantry officer - Richard Botkin - Author of "Ride the Thunder: A Vietnam War Story of Honor and Triumph" - in an interview with Vietnam Film Club in 2016.)

Hầu hết người Mỹ không biết về lịch sử Việt Nam. Còn những gì họ biết thì thường sai lệch. Tôi cho rằng chúng ta phải trả lại sự thật cho người Việt và người Mỹ. Chúng ta đang thua Cộng Sản trong Cuộc Chiến Văn Hóa. Người cộng sản đang viết lại lịch sử. Nếu chúng ta không làm điều gì để ngăn chặn thì lịch sử theo kiểu cộng sản sẽ lưu lại về sau. Chúng ta phải tiếp tục trận chiến này.

(Cựu Thiếu Tá Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ - Richard Botkin - Tác giả "Cưỡi Ngọn Sấm: Một Câu Chuyện Về Danh Dự Và Chiến Thắng Trong Chiến Tranh Việt Nam" - trả lời phỏng vấn của Vietnam Film Club năm 2016.)

Phim tài liệu về Nhạc Sĩ / Nhiếp Ảnh Gia Lê Văn Khoa

www.levankhoafilm.com

bottom of page